söndag

STENA RECYCLING, ett urval

Uppdraget för Stena Recycling har mestadels bestått av att komponera skyltar till olika former av avfallscontainers:

Men även informationsmaterial av olika slag.